U organizaciji

Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. Njen cilj je obrazovanje i osposobljavanje pojedinaca kroz progresivne ideje i progresivne vizije zasnovane na vrednostima, kao što su: sloboda, socijalna pravda i solidarnost, jednakost i anti-diskriminacija. Program, koji je dizajniran da pruža teorijsko znanje i praktične veštine ima za cilj da aktivnim mladim ljudima, mudri i vizionari, omogući unapređivanje njihovog znanja i sticanje novih veština, kako bi se aktivno bavili socijalnim i političkim pitanjima

Fondacija Friedrich Ebert

Fondacija Friedrich Ebert

Supported by Banja Luka College

Centar Za Studentsku Demokratiju

Centar Za Studentsku Demokratiju

Supported by Banja Luka College

Pridruži nam se

Čekamo Vas on line za:

 • 0
  Days
 • 0
  Hours
 • 00
  Minutes
 • 00
  Seconds

Raspored predavanja

14 maj 2020

IKT- pomoć

U slučaju da imate poteškoća sa pristupom predavanjima molimo Vas da kontaktirate IKT pomoć preko e-mail adrese: pa@blc.edu.ba ili putem telefona +387 65 569 522

LOZINKA ZA SVA PREDAVANJA JE: lideri123

6 maj 2020

Ponedjeljak, 11. oktobar / listopad 2021

16:15 – Otvaranje Političke akademije

16:30-18:00 – Javni događaj u političkoj kampanji

 • Fasilitatori: Miloš Đajić i Igor Jojkić, Centar modernih vještina Beograd

18:00-19:00 – Zašto su nama u BiH bili važni izbori u Saveznoj Republici Njemačkoj? Da li će Njemačka i dalje podržavati BiH na putu ka Evropskoj uniji. Odnos prema Kancelariji Visokog predstavnika u BiH

Razgovor sa poslanikom u njemačkom Bundestagu Josipom Juratovićem (SPD).

Moderacija: Dejan Šajinović, novinar „Nezavisne novine


6 maj 2020

Utorak, 12. oktobar / listopad 2021

17:00-18:00 – Svakodnevni život pod stalnom poliitčkom krizom

 • Referent: Slavo Kukić, akademik

18:00-19:00 – Blokada zajedničkih institucija BiH – ko trpi najveću štetu?

 • Referentica: Svetlana Cenić, ekonomistica

19:00-20:00 – Gdje je BiH zapela na putu ka Evropskoj uniji? 

 • Referent: Miloš Šolaja, Fakultet političkih nauka Banja Luka


6 maj 2020

Srijeda, 13. oktobar / listopad 2021

16:00-17:00 – Evropska unija i vrijednosti EU u javnom diskursu u BiH

 • Referent: Mladen Mirosavljević, profesor Banja Luka College

17:00-18:00 – Prezentacija studije: Percepcija ´europske solidarnosti´ u Bosni i Hercegovini – istraživanje utjecaja migrantske krize

Panelisti / autori studije:

Ana-Mari Bošnjak, Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Dražen Barbarić, Filozofski  fakultet Sveučilišta u Mostaru

Domagoj Galić, Filozofski  fakultet Sveučilišta u Mostaru

18:00-19:00 – Šta nam se promijenilo u političkim životima nakon raspada bivše države – Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – 30 godina kasnije

 • Referent: Đorđe Vuković, Fakultet političkih nauka Banja Luka

19:00-20:00 – Razarajuća moć korupcije po jedno društvo

 • Referent: Milan Antonijević, pravnik Beograd

6 maj 2020

Četvrtak, 14. oktobar / listopad 2021

16:00-17:00 – Razgovor sa Aleksandrom Jokićem, advokatom i aktivistom: Život u državi bez pravne države

17:00-18:00 – Crna Gora danas – izazovi u samoj državi i izazovi za okruženje.

Podijeljena društva. Mogu li se napetosti iz Crne Gore preliti u Bosnu i Hercegovinu? Šta možemo naučiti iz najnovijih dešavanja u Crnoj Gori?

 • Referentica: Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje Podgorica

18:00-19:00 – Razgovor i izlaganje: Odbrambena komunikacija u političkom diskursu u BiH

 • Referent: Aleksandar Aničić, Centar za studentsku demokratiju Banja Luka

19:00-20:30 Izlaganje sa radionicom / debatom: Mala škola o socio-ekonomskim pravima: ekonomska i socijalna prava – pravo na imovinu

Pravo na imovinu kao ljudsko pravo. Pojam prava na imovinu. Koncept imovine, liberalni i socijalistički pogled. Pojavni oblici i problemi u praksi. Međunarodna i domaća zaštita. Primjeri

 • Fasilitatori: Dejan Lučka i Dragan Todorović, Banjalučki centar za ljudska prava